SẢN PHẨM CHỦ ĐẠO
Chai nhựa y tế

Chai nhựa y tế

Chai nước

Chai nước

Nắp chai nước suối

Nắp chai nước suối

Nắp nhựa chịu nhiệt

Nắp nhựa chịu nhiệt

CHAI LỌ NHỰA

NẮP - QUAI NHỰA

thông tin liên hệ
Ms. Bùi Thị Ngọt
Giám Đốc - 0904 630 299

CHAI LỌ NHỰA

Chai nhựa y tế
Chai nhựa y tế
Chai nhựa y tế
Chai nhựa y tế
Chai nhựa y tế
Chai nhựa y tế
Chai nhựa y tế
Chai nhựa y tế
Chai nhựa y tế
Chai nhựa y tế
Chai nước
Chai nước
Chai nước
Chai nước
Chai nước
Chai nước
Chai nước
Chai nước
Chai nước
Chai nước

NẮP QUAI NHỰA

Nắp chai nước suối
Nắp chai nước suố...
Nắp chai nước suối
Nắp chai nước suối
Nắp chai nước suối
Nắp chai nước suố...
Nắp chai nước có ga
Nắp chai nước có ga
Nắp chai nước có ga
Nắp chai nước có ga
Nắp chai gia vị
Nắp chai gia vị
Nắp chai gia vị
Nắp chai gia vị
Yếm nhựa
Yếm nhựa
Quai nhựa
Quai nhựa
Nắp nhựa chịu nhiệt
Nắp nhựa chịu nhiệt