CHAI LỌ NHỰA

NẮP - QUAI NHỰA

thông tin liên hệ
Ms. Bùi Thị Ngọt
Giám Đốc - 0904 630 299

Nắp Chịu Nhiệu

Nắp nhựa chịu nhiệt
Nắp nhựa chịu nhiệt